Kai's competitive dance season fundraising

集資人次 17
集資金額 NT$ 42,991
集資金額(原貨幣) 美元 1,440.0
目標金額 NT$ 104,493
集資時程 ~
集資進度 41%
因數據擷取時間差或系統因素,每日紀錄非百分之百準確,請斟酌參考。

贊助人次趨勢

集資金額趨勢

贊助人數排行(全球)