Le jeu des animaux-esprits

Indiegogo
集資人次 13
集資金額 NT$ 83,290
集資金額(原貨幣) 加拿大元 3,890.0
目標金額 NT$ 1,284,690
集資時程 ~
集資進度 6%
因數據擷取時間差或系統因素,每日紀錄非百分之百準確,請斟酌參考。

贊助人次趨勢

集資金額趨勢

贊助人數排行(全球)