Un séjour à MTL pour un cours de théâtre inclusif

集資人次 33
集資金額 NT$ 38,155
集資金額(原貨幣) 加拿大元 1,782.0
目標金額 NT$ 53,528
集資時程 ~
集資進度 71%
因數據擷取時間差或系統因素,每日紀錄非百分之百準確,請斟酌參考。

贊助人次趨勢

集資金額趨勢

贊助人數排行(全球)